SPELMANSHUSETS HISTORIK

SENASTE NYTT är att huset på grund av corona-restriktionerna 2020 blev tvunget att säljas.

Nya ägaren är en familj från Småland som använder det som bostad året om och fortsätter moderniseringen av huset med bibehållen karaktär.

Djembe Centers kursverksamhet fortsätter i Huset Bredvid Djembe Center i Åfors.


Spelmanshuset byggdes 1945 som ett Ordenshus för nykterhetsrörelsen IOGT. Den stora salen användes då även som ortens biograf och andra nyktra tillställningar av olika slag.

Huset såldes till kommunen 1968 för att användas som förskola under några år, varefter kommunen sålde det vidare till Långasjö Pingstförsamling 1970. Det renoverades då och byggdes om invändigt för att användas som Frikyrka med predikan och vuxendop. Predikstolen och den djupa dopbassängen finns fortfarande kvar från denna tid – som du kan se på bilden ovan.

Huset fick samtidigt en tillbyggnad innehållande den nuvarande entréhallen, och övervåningen byggdes om till en lägenhet med kök och badrum. Lägenheten fungerade sedan som prästbostad för de olika predikanter som varit knutna till pingstförsamlingen under längre perioder.

Redan 1972 hyrde kommunen huset av Pingstförsamlingen för att återigen använda det som förskola för ortens barn. Periodvis har huset även stått helt oanvänt under åren och periodvis har det varit uthyrt till lokala företag.

När huset 2004 såldes av Pingstförsamlingen togs alla kyrkbänkar bort för att istället bli kontor för en revisionsfirma och senare loppmarknad. Vintertid har huset på senare år varit helt stängt, som så ofta är fallet med verksamheter i stora lokaler här i Glasriket.

Spelmanshuset fick sitt nuvarande namn 2018 när det såldes till musikpedagogen Lennart Hallström för att i första hand användas som kurslokal för hans företag Djembe Center med Afrikanska trummor, Teambuilding, Gongspel och Tonrör .

Lennart flyttade sitt företag och sin inspelningsstudio Flow Production från Stockholm till Åfors under 2017 och har snabbt funnit sig tillrätta i denna kreativa kulturbygd. Hans småländska rötter är annars Härlöv utanför Alvesta där hans farfar var jordbrukare och familjen tillbringade alla sommar- och vinterlov under hela uppväxten.

Spelmanshuset kommer även fortsättningsvis att vara en samlingslokal för nyktra och andligt sinnade människor med fokus på musik och kultur. Det kommer enbart att användas under sommarhalvåret och när det inte är upptaget av den egna kursverksamheten kan det även bokas och hyras ut till andra passande verksamheter samt övernattning (se Bokning/Anmälan i menyn).